Search
Filters

קה"ת

Display per page

אגרות קודש האדמו"ר מליובאוויטש - כרך ראשון מתורגמות

תרגום כרכים א-ו (תש"ב - תש"יב)
48.00 ₪ 33.00 ₪

אגרות קודש האדמו"ר מליובאוויטש - כרך רביעי מתורגמות

תרגום כרכים כ"ד-ל (תשכ"ו - תשל"ה)
48.00 ₪ 33.00 ₪

אגרות קודש האדמו"ר מליובאוויטש - כרך שלישי מתורגמות

תרגום כרכים ט"ז-כ"ג (תשי"ח - תשכ"ח)
48.00 ₪ 33.00 ₪

אגרות קודש האדמו"ר מליובאוויטש - כרך שני מתורגמות

תרגום כרכים ז-ט"ו (תש"ג - תשי"ז)
48.00 ₪ 33.00 ₪

`חכמה יומית` חלק 2

תובנות מעוררות השראה מתורתו של הרבי, מסודרים לפי פרשיות השבוע מ'בראשית' ועד 'וזאת הברכה' 378 מסרים יומיומיים המתאימים לכל אחד ואחת רב מכר עולמי שתורגם ל-5 שפות ניתן להתרשם בתחתית הדף
40.00 ₪ 22.00 ₪

ביאורים במאמרי רבינו - 2 כרכים

תיאור: מבחר מאמרי חסידות עם ביאור ופירוש לפי סדר מהלך השנה

ניתן להתרשם בתחתית הדף

65.00 ₪ 50.00 ₪

'חכמה יומית` חלק 1

תובנות מעוררות השראה מתורתו של הרבי, מסודרים לפי פרשיות השבוע מ'בראשית' ועד 'וזאת הברכה'.
378 מסרים יומיומיים המתאימים לכל אחד ואחת.
 
ניתן להתרשם בתחתית הדף
40.00 ₪ 25.00 ₪