Search
Filters

סט 'שיחת היום' – פנינים קצרים על פרשת השבוע

פנינים קצרים בדרוש ואגדה על פרשת השבוע והמועדים, המלוקטים וערוכים מתורתו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש.

הספרים מסודרים כלוח לימוד יומי לכל יום מימות השנה, וכן למועדים.

כל ספר מכיל בתוכו פנינים על כל חמישה חומשי תורה.

בהוצאת מכון 'אור החסידות', העוסק בעיבוד והפצת תורתו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש.

\ ניתן להתרשם בתחתית הדף
Manufacturer: אור החסידות
Old price: 80.00 ₪
66.00 ₪