Search
Filters

פרשה - מינוי דיגיטלי שנתי

בהזמנת מוצר זה תקבלו (למשך שנה) לאימייל
את קובץ הגליון לקריאה והדפסה אישית.
הגיליון יישלח למייל ביום רביעי בקובץ pdf.
👇לקריאת העלון בפורמט דיגטלי גללו למטה👇

72.00 ₪

'פרשה'

התורה היא ליבו של העם היהודי, ופרשות השבוע הן הדופק הפועם על ציר הזמן. כל שבוע והפרשה שלו.
כל שבוע והמסרים המקרינים מהתורה על חיי היום יום במשבצת הזמן הנוכחית.
אנו "חיים עם הזמן", עוקבים אחרי סיפורי התורה ומצוותיה, וסופגים לקרבנו את המשמעויות העמוקות שלהם.

'פרשה' מגיש תכנים מרתקים, מרחיבי דעת ומעוררי השראה על פרשת השבוע. במגזין 8 עמודים, הסוקרים את הפרשה.
עם 'פרשה' לא תבואו לשבת בידיים ריקות: תרכשו בקיאות בתכני הפרשה, תכירו את דברי הפרשנים, את המדרשים, ואת העומקים שמעניקה ההגות החסידית.

'פרשה' יהפוך את השבת שלכם לעשירה וחוויתית מאי-פעם.

לקבלת גליונות 'פרשה' עד הבית בכל תחילת חודש לחץ כאן

בהזמנת מינוי דיגיטלי (בהשתתפות סימלית) תקבל את העלון בכל שבוע למיייל בפורמט pdf

'פרשה'

התורה היא ליבו של העם היהודי, ופרשות השבוע הן הדופק הפועם על ציר הזמן. כל שבוע והפרשה שלו.
כל שבוע והמסרים המקרינים מהתורה על חיי היום יום במשבצת הזמן הנוכחית.
אנו "חיים עם הזמן", עוקבים אחרי סיפורי התורה ומצוותיה, וסופגים לקרבנו את המשמעויות העמוקות שלהם.

'פרשה' מגיש תכנים מרתקים, מרחיבי דעת ומעוררי השראה על פרשת השבוע. במגזין 8 עמודים, הסוקרים את הפרשה.
עם 'פרשה' לא תבואו לשבת בידיים ריקות: תרכשו בקיאות בתכני הפרשה, תכירו את דברי הפרשנים, את המדרשים, ואת העומקים שמעניקה ההגות החסידית.

'פרשה' יהפוך את השבת שלכם לעשירה וחוויתית מאי-פעם.

לקבלת גליונות 'פרשה' עד הבית בכל תחילת חודש לחץ כאן

בהזמנת מינוי דיגיטלי (בהשתתפות סימלית) תקבל את העלון בכל שבוע למיייל בפורמט pdf