Search
Filters

אור החסידות

אוצרות המועדים - תשרי

עיונים, חידושים וביאורים, בענייני חודש אלול ומועדי תשרי מתורתו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע. ובו סוגיות עיוניות, לצד ביאורים במהותם של המועדים, בדרשות חז"ל ופנינים קצרים.

מתוך סדרת 'אוצרות המועדים' בהוצאת מכון 'אור החסידות', העוסק בעיבוד והפצת תורתו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש.

ניתן להתרשם בתחתית הדף
40.00 ₪ 33.00 ₪

אוצרות המועדים – ימי החנוכה

עיונים, חידושים וביאורים, על עניני ימי החנוכה מתורתו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע. ביאורים במהותם של ימי החנכה, בדרשות חז"ל, לצד ביאורים ע"פ פנימיות ובעבודת ה' ופנינים קצרים. בסופו, סוגיות עיוניות בהלכות ימי החנוכה.

מתוך סדרת 'אוצרות המועדים' בהוצאת מכון 'אור החסידות', העוסק בעיבוד והפצת תורתו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש.

ניתן להתרשם בתחתית הדף
40.00 ₪ 33.00 ₪

אוצרות המגילה – מגילת אסתר

עיונים, חידושים וביאורים, על מגילת אסתר מתורתו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע. עיונים בפשט המגילה, לצד ביאורים ע"פ פנימיות ובעבודת ה'. בסופו, סוגיות עיוניות בהלכות ימי הפורים. מתוך סדרת 'אוצרות המועדים' בהוצאת מכון 'אור החסידות', העוסק בעיבוד והפצת תורתו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש. ניתן להתרשם בתחתית הדף
40.00 ₪ 33.00 ₪

אוצרות ההגדה – הגדה של פסח

עיונים, חידושים וביאורים, על הגדה של פסח מתורתו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע. עיונים בפשט ההגדה, לצד ביאורים ע"פ פנימיות ובעבודת ה'. בסופו, סוגיות עיוניות בהלכות חג הפסח.

מתוך סדרת 'אוצרות המועדים' בהוצאת מכון 'אור החסידות', העוסק בעיבוד והפצת תורתו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש.

ניתן להתרשם בתחתית הדף
40.00 ₪ 33.00 ₪

אוצרות המועדים – חג השבועות

עיונים, חידושים וביאורים, על סדר סוגיית מתן תורה במס' שבת מתורתו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע. עיונים בפשט, לצד ביאורים ע"פ פנימיות ובעבודת ה'. בסופו, סוגיות עיוניות בעניני חג השבועות.

מתוך סדרת 'אוצרות המועדים' בהוצאת מכון 'אור החסידות', העוסק בעיבוד והפצת תורתו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש.

ניתן להתרשם בתחתית הדף
40.00 ₪ 33.00 ₪

סט 'דרכי החיים' – אגרות קודש על הפרשה

כ-200 ליקוטים בנושאים נבחרים המלוקטים מרבבות אגרות קודשו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע. הספרים מסודרים לפי סדר פרשיות התורה ומועדי השנה.

900 עמודים בשני כרכים, שפע עצות והדרכות בחיי היום יום, בין אדם חבירו ובין אדם למקום.

בהוצאת מכון 'אור החסידות', העוסק בעיבוד והפצת תורתו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש.

ניתן להתרשם בתחתית הדף
95.00 ₪ 66.00 ₪

סט 'שיחת היום' – פנינים קצרים על פרשת השבוע

פנינים קצרים בדרוש ואגדה על פרשת השבוע והמועדים, המלוקטים וערוכים מתורתו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש.

הספרים מסודרים כלוח לימוד יומי לכל יום מימות השנה, וכן למועדים.

כל ספר מכיל בתוכו פנינים על כל חמישה חומשי תורה.

בהוצאת מכון 'אור החסידות', העוסק בעיבוד והפצת תורתו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש.

\ ניתן להתרשם בתחתית הדף
80.00 ₪ 66.00 ₪

מארז חוברות 'לקראת שבת'

מארז מהודר של החוברות התורניות 'לקראת שבת' על פרשת השבוע ו'אוצרות המועדים' על מועדי השנה, 58 חוברות לכל פרשה ולכל מועדי השנה. תוכן החוברות נלקט ונערך מתורתו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע.

 בהוצאת מכון 'אור החסידות', העוסק בעיבוד והפצת תורתו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש.

ניתן להתרשם בתחתית הדף
50.00 ₪ 33.00 ₪

סט 'אוצרות המועדים' - 5 כרכים

5 ספרים: אוצרות המועדים – מועדי תשרי • אוצרות המועדים – ימי החנוכה • אוצרות המגילה – מגילת אסתר • אוצרות ההגדה – הגדה של פסח • אוצרות המועדים – חג השבועות

סט הספרים 'אוצרות המועדים', חמישה ספרים המקיפים את מעגל מועדי השנה, מכיל סוגיות עיוניות, לצד ביאורים במהותם של המועדים, בדרשות חז"ל ופנינים קצרים.

סדרת 'אוצרות המועדים' בהוצאת מכון 'אור החסידות', העוסק בעיבוד והפצת תורתו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש.

200.00 ₪ 165.00 ₪